Links til nyttige hjemmesider.

Danmarks Biavlerforening.

Danmarks Biavlerforening’s hjemmeside. Tryk her

Elektronisk stadekort fra Danmarks Biavlerforening. Denne elektroniske udgave  kan anvendes af biavlere med egne bygårde. Tryk her

Hjemmeside om varroamider og hvordan man som biavler håndterer den slags. Tryk her

Det Centrale Bigårdsregister (CBR). Tryk her

 

Knivholt Bilaug

Hjørringvej 180 - 9900 Frederikshavn
CVR 36611723