Generalforsamling 2018

Referat fra Generalforsamling den 9. januar 2018 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Bestyrelsens forslag og planer for det kommende år, herunder kontingentfastsættelse til Knivholt Bilaug 5. Forslag fra medlemmerne, hold jer ikke tilbage med at komme med forslag 6. Valg af bestyrelse og suppleant. Fra […]