Knivholt Bilaug

Bivenlig demonstrationshave

Bivenlig demonstrationshave på Knivholt

Formålet med oprettelse af en bivenlig demonstationshave på Knivholt er, at vise, hvordan man med en relativt lille indsats kan gøre en forskel for de vilde bier og insekter lige her, hvor vi bor.

April 2021: Danmarks Biavlerforening (DBF) opslog i april 2021 muligheden for at ansøge om støtte til etablering af en bivenlig demonstationshave. Det var muligt at få 10.000 kr. fra Fru Hedvig Quidings’s fond samt 10.000 kr. fra DBF.
Knivholt Bilaug (KB) angsøgte om 20.000 kr. og vi blev en af de 4 udvalgte i Danmark.

 

Træhvepse har lavet huller i et udgået træ.
Hullerne kan også bruge af sommerfuglelarver og vilde bier.
(Konsulent ved Danmarks Biavlerforening, Asger Søgaard i august 2021)

Sommer og efterår 2021: Vi (KB), primært Alice Nielsen og Hanne B. Larsen har siden maj været i gang med at skræddersy rammerne til at kunne præsentere en bivenlig demonstationshave på Knivholt i løbet af 2022. Vi har arbejdet tæt sammen med bestyrer på Knivholt Ulrik Bang og naturvejleder Bo Storm fra Frederikshavn kommune for at finde en både oplysende og enkel måde at præsentere bivenlige tiltag på – og som med få midler vil kunne overføres til ens egen have.
Vi blev ret hurtigt enige om primært at udnytte den natur, der i forvejen er på Knivholt, den vilde skov, søer, stendiger, udgåede træer, kvasbunker, frugttræerne på Knivholt, til at fortælle om, hvad vores bier og insekter har brug for til at overleve.
Men almindelige paracelhushaver har jo ikke så meget (vild) jord som Folkets Herregaard Knivholt råder over. De fleste haver er beplantet med stauder og buske. Derfor har vi, foruden den natur der allerede er på Knivholt, også valgt at etablere et 400 kvadratmeter stort område med hjemmehørende planter. Da vores skolebigaard er placeret tæt på Oasen – et stort område med æble,pære, og blommetræer – er etablering af en have med hjemmehørende planter, i forlængelse af skolebigaarden, ikke mulig.
Vi har været så heldige at få lov at indrette den bivenlige have med hjemmehørende stauder nederst i renæssancehaven. I trekanten mellem en lille bæk, ‘slap af ruten’ og vores kiggetræ har vi fået lov at fjerne græstørvene og etablere en bivenlig have.

I august kom Agronom Sisse Lindholm, Frederikshavn Kommune for at se området,
hvor demonstrationshaven skal ligge.

Bestyrer på Knivholt Hovedgård, Ulrik Bang og Sisse Lindholm vender forskellige muligheder.

Vinter 2021: Agronom Sisse Lindholm fra Frederikshavn Kommune samt Brian fra de kommunale drivhuse har været til stor hjælp og inspiration i arbejdet med at finde hjemmehørende planter, der vil kunne vokse i lige denne jord. Vi har fået mulighed for at inddele området i 3 zoner, der vil kunne afspejle både den tørre, den fugtige og den almindelige havejord.
Det fugtige område grænser op til bækken, og det tørre og mest næringsfattige område bliver en 28 meter lang og 2 meter bred vold, der bliver anlagt af de afhøvlede græstørv. Området svarende til normal og næringsfattig havejord er jorden, hvor græstørvene er fjernet.
Vi håber herved, at de fleste havefolk vil kunne finde inspriation til, hvilke hjemmehørende planter, der vil kunne passe i deres have. Planterne er nøje udvalgt af Sisse, der også har taget højde for de forskellige blomstringsperioder, og de udvalgte planter henvender sig til et bredt spektrum af bier, sommerfugle, svirrefluer etc.
På solsiden af volden skal der ikke plantes, idet der her skal pålægges grus. Forhåbenlig vil jordboende bier (udgør 80 % af alle bier i Danmark) og andre insekter finde grussiden interessant og flytte ind måske allerede i år. Gruset skal delvis holdes på plads af marksten.

Så er det lige før det sker.
Jesper Nielsen fra Understed maskinstation i samtale med Naturvejleder,
Bo Storm og kultur og naturformidler Pia Arentoft.

Januar 2022: Græsset er nu skrællet af, og volden – knap 1 meter høj – er etableret af de afhøvlede græstørv. Dette har Jesper Nielsen fra Understed Maskinstation stået for.

Dette planlægger vi for 2022:
Vi skal i løbet af vinteren have kørt grus på volden. Herefter skal der lægges et passende antal marksten på gruset for at holde det på det.
Planlægning af, hvornår vi planter hjemmehørende planter i de 3 zoner, er vi ikke helt færdig med endnu. Men det bliver i 2022, at området plantes til.
KB vil stå for lugning af området de næste par år. Vi håber, at området herefter vil kunne passe sig selv. KB vil også stå for rydning af stengærdet omkring bænken ved ‘slap af ruten’.

Et udspring af Bivenlig Demonstationshave:
Kan man måle effekten af et øget fokus på bivenlige tiltag?
Det er et spørgsmål man må stille sig selv.
KB har fra start haft fokus på, om det er muligt at måle en effekt i insektdiversitet over tid. Dette spørgsmål stillede vi videre til konsulent Asger Søgaard fra DBF i starten af projektet. Asger greb udfordringen, og han har herefter arbejdet med at udvikle skolemateriale hertil. Af dette udspinger samarbejdet med Nordstjerneskolen.
Lærer Sofie og konsulent Asger mødtes i august 2021 og var rundt på Knivholt for at vurdere, hvor de bedste steder til måling af fauna og insekter i bestemte områder var.
Der bliver to områder på Knivholt, hvor elever fra 7. klasse to gange om året skal registrere fauna og insekter – en såkaldt trasektmåling. Eleverne skriver efterfølgende resultaterne ind i et regneark, der gemmes på en server, der hostes af DBF.
Eleverne lærer herved databehandling og får datakompetence. Efterfølgende i 8. og 9. klasse kan eleverne bruge data til bl.a. at øge perspektiverings- og kommunikationskompetence i opgaveløsning.

Birute 2022: Vores fortolkning af Bivenlig Demonstationshave bliver i løbet af 2022 til en Birute på Knivholt Hovedgaard med 5-7 stationer og informationsstandere. Hver station vil rumme information om, hvad der er at se på stedet, og hvorfor netop det er godt for bier og insekter.
Der planlægges f.eks. at informere om skoleprojektet ved et af optællingsstederne.
Vi håber at få økonomien på plads med hensyn til informationsstandere i løbet af foråret.
Besøgende bliver præsenteret for simple tiltag, der uden de store investeringer kan implementeres i private haver – og får konkrete eksempler på, hvilke hjemmehørende planter, der kan passe til deres have.
Eleverne fra Nordstjerneskolen, der er med til optælling af fauna og insekter, får en dybere forståelse, viden og måske øget interesse for, hvordan man får større biodiversitet. Denne viden vil eleverne arbejde videre med de næste to år på flere forskellige niveauer.

Skriv eller ring til os

Har du fået en sværm i din baghave? 
Ring til vores Formand Martin Berg Nielsen eller Alice Nielsen, så rykker vi hurtigt ud!

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til os herunder.

Knivholt Bilaug

Hjørringvej 180 
9900 Frederikshavn
CVR: 36611723