Knivholt Bilaug

Om foreningen

Vision
Knivholt Bilaug – biavlerforening for Frederikshavn og omegn, ønsker at udbrede interessen for biavl gennem etablering af en skolebigård på Knivholt Hovedgård i Frederikshavn.
Danske bier har stor naturbeskyttelseseffekt, idet de sikrer bestøvningen af 75% af de vilde blomsterplaner. Dette ønsker Knivholt Bilaug at bevare og styrke i lokal området.

Bigården skal hjælpe nye biavler i gang med selv at holde bier, enten på privat område eller et område, som Frederikshavn Kommune efter aftaler stiller til rådighed for lokale biavlere.

Bigården skal ligeledes give mulighed for medlemmerne at mødes omkring arbejder med bier. Der har verden over være bisygdomme, der angriber yngel og voksne bier.
Derfor vil skolebigården bidrage til eksperimenter og afprøvning af nye forebyggelsesmetoder af bisygdomme, i samarbejde med Danmarks Biavler Forening, hvor Knivholt Bilaug er medlem og lokalforening under.
bia

Skriv eller ring til os

Har du fået en sværm i din baghave? 
Ring til vores Formand Martin Berg Nielsen eller Alice Nielsen, så rykker vi hurtigt ud!

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at skrive til os herunder.

Knivholt Bilaug

Hjørringvej 180 
9900 Frederikshavn
CVR: 36611723